Įstačius akumuliatorių į automobilį, būtina jį tinkamai įtvirtinti. Prieš pajungiant laidus prie akumuliatoriaus polių, juos nuvalyti ir sutepti plonu techninio tepalo sluoksniu.

Negalima daužyti ar kaip nors kitaip mechaniškai veikti akumuliatoriaus.

Siekiant išvengti dujų sprogimo, išsiskiriančių dirbant akumuliatoriui, pajungimas ir atjungimas akumuliatoriaus būtinai vykdomas vartotojui išjungus elektros prietaisus ir užgesinus automobilio variklį.

Akumuliatorius gali dirbti iki 7-8 metų ir daugiau, jeigu jo būklę prižiūrėsite: Neleiskite visiško akumuliatoriaus išsikrovimo(elektrolito tankis neturi būti mažesnis kaip 1.20 g/cm2), tai gali sukelti švino sulfato darinius ant akumuliatoriaus.
Esant visiškai iškrovai ir daugkartiniam akumuliatoriaus įkrovimui patrumpėja akumuliatoriaus eksploatacijos laikas. Automobilio generatoriaus įtampa turi būti 13,7-14,5 V ribose. Todėl nedažniau kaip kas mėnesį patikrinkite generatoriaus įtampą.

Kartą per 3 mėnesius patikrinkite įtampą variklio užvedimo metu, ji neturi būti mažesnė nei 11V. Akumuliatoriaus plokštelės yra apskaičiuotos ilgai eksploatacijai. Akumuliatoriaus naudojimas daugiau mieste, kartą per 6 mėn. būtinai tikrinamas, esant būtinybei įkraunamas stacionariu įkrovikliu.

Automobilyje su 24V įtampa ( du akumuliatoriai), kartą per mėnesį būtina patikrinti generatoriaus įtampą, ji turi būti 27,6-29 V ribose.

Neužvesto automobilio akumuliatoriaus naudojimas neturi viršyti 0,04 A. Išmatuokite srovę tarp atjungto minusinio gnybto, jeigu srovė yra didesnė- akumuliatorius išsikraus, o ilgalaikis aukštos srovės naudojimo poveikis gali visiškai iškrauti akumuliatoriu ir atskiros plokštelės deformuosis. Prieš ilgesnį automobilio stovėjimo laiką (2-3 savaitės) akumuliatorių tikslingą atjungti nuo prijungimo laidų.

Negalima akumuliatoriaus eksploatacija esant žemam elektrolito lygiui ( norma: 15-25 mm: viršutinių plokštelių kraštų). Kartą per mėnesį tikrinkite elektrolito lygį(aerometro pagalba), palaikykite jį normos ribose, įpilant tik distiliuotą vandenį. Pilti kitus skysčius į elektrolitą griežtai draudžiama.

Laikykite akumuliatorių švarų ir atkreipkite dėmesį į dujų nuleidimo angų švarumą. Akumuliatoriaus užsiteršimas padidina jo išsikrovimo galimybę, o dujų išėjimo angų užsikišimas gali sukelti sprogimą ir visiška akumuliatoriaus sugadinimą.

Starteris įjungiamas trumpu įjungimu, neilgesniam kaip 15 sek. laikotarpiui, esant 60 sek. laiko intervalui tarp įjungimų. Po 3 bandymų intervalas ilginamas iki 3 min. Padažnėjus nepatikimam variklio įjungimui, patikrinkite baterijos įkrovimo laipsnį, pagal elektrolito tankį ir esant būtinybei jį įkraukite. Generatoriaus diržo būklė ir įtempimas turi būti normos ribose.

Akumuliatoriaus talpa turi atitikti gamyklos, pagaminusios Jūsų automobilį rekomendacijas, tačiau, gali būti didesnė iki 10%. atkreipiant dėmesį į generatoriaus galingumą, užtikrinantį normalų akumuliatoriaus įkrovimą.

Akumuliatoriui tinkamą panaudojimą žemose temperatūrose garantuos mažo klampumo variklio alyva.